Orientering om arbejdsretslige forhold vedrørende overenskomstforhandlinger mellem VikingDanmark og Foreningen af Danske Inseminører

Læs mere om de Overenskomstmæssige “færdselsregler” her