Bestyrelsemøde

Vi har i bestyrelsen holdt vores første møde efter generalforsamlingen.  Vi har fået bestyrelsen konstituleret uden de store ændringer, dog er Max blevet suppleant for censor og undertegnede (  Thomas Østerlev ) redaktør for hjemmesiden.

Vi ser os i bestyrelsen klar til samarbejdet , hvor der venter et stort stykke arbejde forude . Første punkt bliver møde i SAMO , samt bestyrelse er indbudt til møde med Viking Danmark omkring implementering af den nye overenskomst d. 15/1 2019.

Hvis du har noget du gerne vi have på vores fælles hjemmeside kontakt mig gerne på mail osterlev@live.dk eller 21458298/ 21290542