MÆRKEDAGE

Fødselsdage 2021

50 år 27. marts 2021        Steen Jakobsen, Kirkevej 20, Sejstrup, 6740

60 år 3. april 2021             Ole K. Simonsen, Ålborgvej 81, Skellet, 9280

50 år 14. april 2021          Jonny Auchenberg, Brårupvej 8, 7800 Skive

70 år 5. maj 2021                Bent M. Andersen, Vestervang 7, 6520

60 år. 7. maj 2021           Michael Kjær Jørgensen, Bjælderbæk 4, 6000

60 år 16. maj 2021          Flemming Andersen, Ejstrupvej 12, Tranum,

60 år 3. juni 2021               Jens Peter Larsen, Højgårdsvej 35, 4400

50 år 17. juni 2021           Svend Holmgaard, Th. Jensens Vej 22, 8723

60 år 3. juli 2021                 Helle Gade Hobrovej, 158 Vildsted, 9670

60 år. 21. juli 2021              Peter S. Thorøe, Gl. Åbølvej 2, 6520

60 år 7. august 2021         Brian Andersen, Kolonisthusevej 17, 6330

50 år 12. september 2021  Charlotte Mortensen, Langdalvej 5, 9600

75 år 28. september 2021  Kristian F. Nør Poulsen, Dalsvej 6,  7950

60 år 27. oktober 2021      Gunner Bach, Østergade 26, Østrup, 9600

70 år 28. oktober 2021      Ebbe Skammelsen, Tofttumvej 5, 7760

60 år 5. december 2021     Poul Jørgensen, Flejsborgvej 24, Farsø