Hidtil har det været sådan, at man har optjent sin ferie løbende i kalenderåret, men først har kunnet holde ferien fra maj året efter. Det har betydet, at nye på arbejdsmarkedet har kunnet risikere at vente helt op til 16 måneder, før de kunne holde betalt ferie.

Med den nye ferielov bliver det anderledes. Fra år 2020 kan du afholde din ferie med løn samtidig med, at den optjenes. Ligesom i dag optjener man 2,08 feriedage per måned.

Ferieåret vil fremover gå fra september til september med mulighed for at lægge noget af ferien i de fire måneder efter ferieåret slutter.

Ny guide til ferieloven

Hvordan kan jeg følge med i, hvor meget ferie, jeg har optjent?
Jeg har ferie med løn – hvad betyder den nye ferielov for mig?
Ændres mit ferietillæg?
Bliver der ændret i mine feriefridage, 6. ferieuge eller andre fridage?

Disse og andre konkrete spørgsmål om den nye ferielov kan man nu få svar på ved at gå ind på den splinternye side på borger.dk om den nye ferielov: Guide til den nye ferielov (borger.dk)

Men inden vi når til år 2020, kommer der en overgangsperiode, hvor det nye system skal indfases.  

Frem til den 31. august 2019
Her er alt, som det plejer:  Den ferie, som du optjente i år 2018, kan afholdes fra maj 2019 til maj 2020 – intet nyt under solen.

Særlig 12-måneders periode fra den 1. september 2019 
Her i 2019 er det kun de første otte måneder, du optjener ferie, som du kan afholde året efter. Dvs. at fra 1. januar til 31. august 2019 optjener du ferie, som skal afholdes fra 1. maj til 30. september 2020.

Herefter følger en særlig periode på 12 måneder – fra den 1. september 2019 til 1. september 2020 – hvor de optjente feriepenge indefryses, indtil du går på pension.

Det bliver en form for ny pensionsordning, hvor din arbejdsgiver indbetaler de feriepenge, du har optjent, til Lønmodtagernes fond for tilgodehavende feriemidler. Fonden forvalter pengene, indtil den dag, du forlader arbejdsmarkedet.  Af hensyn til virksomhedens økonomi i overgangsåret med dobbeltferie har arbejdsgiveren mulighed for at udskyde indbetalingen til fonden indtil den enkelte lønmodtager skal gå på pension.

Ny lov fuldt indfaset fra 1. september 2020
Endelig fra 1. september 2020 kan du så afholde din ferie sideløbende med, at du optjener den.

Sådan bliver det fremover, og overgangsperioden er indført for at nå dertil på bedst mulig vis.

Bemærk, at du kan gemme ferie, så du har mulighed for eksempelvis at holde efterårsferie allerede ved det nye ferieårs begyndelse.

Spørgsmål og svar:

Hvor bliver de penge af, som jeg optjener, men ikke får udbetalt nu?

Din arbejdsgiver indbetaler de feriepenge, du har optjent til Lønmodtagernes fond for tilgodehavende feriemidler. Fonden forvalter pengene indtil den dag, du forlader arbejdsmarkedet. 

Når vi overgår fra den nuværende til den nye ferielov, vil der være overlap af optjent ferie. Med den nuværende ferielov optjener først og afholder senere, imens vi med den nye lov kan afholde ferie, samtidig med at vi optjener den.

De fem ugers ekstra ferieoptjening, som sker ved overgangen, bliver altså sat til side og udbetalt til dig, når du forlader arbejdsmarkedet. Da virksomhederne betaler 12,5 procent af lønsummen i feriepenge til lønmodtagerne, vil det for de fleste virksomheder ikke være muligt at skulle udbetale dobbelt på stående fod.

Hvad sker der med mine penge, hvis jeg dør, før jeg forlader arbejdsmarkedet?

Så bliver pengene udbetalt til dine efterladte.

Hvad sker der, hvis arbejdsgiveren vælger at forrente pengene i sit firma, og det så går konkurs?

Det har ikke nogen betydning for dig, for dine penge er sikret i fonden. Det er fonden, der udbetaler pengene, og du skal ikke have fat i en arbejdsgiver for at få dem.

Hvad er fondsferiedage?  

Hvis du i overgangsperioden kun har nået at optjene mindre end 8,3 feriedage til afholdelse i overgangsåret, har du muligheden for at supplere med såkaldte fondsferiedage. Fondsferiedage er de feriedage, som optjenes fra 1. september til 31. december 2019, der som udgangspunkt skal indefryses.

Men for at give dig, som er ny på arbejdsmarkedet – eller har haft en løs tilknytning – mulighed for at have flere feriedage at bruge her og nu, kan du vælge at få dem udbetalt. De feriepenge du tjener fra 1. januar 2020 til 31. august 2020, bliver indefrosset på lige fod med andre lønmodtageres penge. Og fra 1. september 2020 kan du så afholde din ferie sideløbende med, at du tjener den.

Læs også: Ny ferielov i Danmark (bm.dk)

Kan jeg stadig holde min efterårsferie?

Hvis du fx gerne vil på din årlige efterårsferie i september eller oktober 2020, hvor den nye ferielov netop er trådt i kraft, kan det stadig lade sig gøre. Du har nemlig mulighed for at holde ferien for ferie, der er optjent og overført fra den tidligere ferieordning og naturligvis fra ferieoptjent fra den 1. september 2020 i den nye ordning.

Det skal du selv gøre

Senest den 31. december 2020 skal alle arbejdsgivere, FerieKonto og private feriekasser indberette tilgodehavende feriepenge til Fonden for hver enkelt lønmodtager. Feriebetalingen beregnes for alle som feriegodtgørelse med 12,5 pct. af lønnen for perioden 1. september 2019 til 31.august 2020.

Fonden underretter hver enkelt lønmodtager om indberetningen, så du har mulighed for at gøre indsigelse over for din arbejdsgiver, hvis du ikke mener opgørelsen er korrekt – dette skal ske senest inden 5 år.

Tilgodehavende feriemidler udbetales automatisk af Fonden ved lønmodtagers folkepensionsalder, og efteransøgning på et tidligere tidspunkt, f.eks. ved førtidspensionering.

Spørgsmål og svar

Mange spørgsmål om den nye ferie vil du skulle have svar på hos din egen fagforening, da mange ferierettigheder er en del af din overenskomst – og dermed IKKE en del af ferieloven.

Herunder bringer vi svar på særligt udvalgte spørgsmål af principiel karakter, som handler om ferieloven. Listen vil med andre ord ikke fungere som en fyldestgørende svarliste eller en hotline i forhold til ferieloven

SPØRGSMÅL: Kommer vi til at mangle feriedage i 2020 som følge af den nye ferielov?

Nej. Vi kommer ikke til at mangle nogen feriedage i overgangsåret: I 2020 holder vi restferien frem til 1. maj efter de hidtidige regler. Herefter holder vi 16,7 feriedage fra 1. maj til 30. september, optjent 1. januar – 30. august 2019.

Det vil sige, at vi får et forkortet optjeningsår og et forkortet ferieår. Fra 1. september overgår vi til samtidighedsferie, hvor vi både optjener og afholder de resterende feriedage.

Fremadrettet har vi et ferieår fra 1. september til 1. september, hvor ferien både optjenes og afholdes, dog således at afholdelsen kan udstrækkes yderligere 4 måneder frem til årsskiftet.

SPØRGSMÅL: Hvad sker der med den 6. ferieuge, når et års ferieoptjening i 2019/20 skal indberettes til Fonden / indefryses?

Det er alene betalt ferie for op til 5 uger, der skal indberettes til Fonden med 12 ½ procent.

Ferieloven regulerer ikke den ferie, man kan have ret til ud over ferieloven, eksempelvis den 6. ferieuge, som er et resultat af mange kollektive overenskomster. Ekstra ferierettigheder skal altså som udgangspunkt udbetales til lønmodtageren med mindre andet aftales.

Hvis du er i tvivl om dine overenskomstaftalte ferierettigheder, skal du spørge din fagforening