Bestyrelsen 2022/23

Bestyrelsen i Foreningen af danske Inseminører 2019-20

Formand:
Leif Frederiksen
Bakkekammen 34
7120 Vejle Ø
Tlf./mobil: 75 71 22 44 / 40 44 11 48
mascot@post.tele.dk

Udvalg
➢ Forretningsudvalg
➢ Forhandlingsudvalg
➢ Redaktionsudvalg
➢ Tillidsrepræsentant VikingDanmark

Næstformand:
Kurt Eriksen
Trehøjevej 13, Roust
6818 Årre
Tlf./mobil: 75 19 25 90 / 23 68 89 24
lonekurt@privat.dk

Udvalg
➢ Forretningsudvalg
➢ Forhandlingsudvalg
➢ Censor på inseminør uddannelsen

Sekretær / kasserer:
Erik Henriksen
Ryttervænget 53
6752 Glejbjerg
Tlf./mobil: 23 68 89 16
henriksen-ins.forening@post.tele.dk

Udvalg
➢ Varetagelse af foreningens daglige drift
➢ Forretningsudvalg
➢ Forhandlingsudvalg
➢ Redaktionsudvalg
➢ Bestyrelsesmedlem FTF Region SydDk.
➢ Delegeret medlem FTF-A
➢ Tillidsrepræsentant VikingDanmark

Bestyrelsesmedlem:
Thomas Østerlev
Vråvej 26, Pederstrup
8830 Tjele
Tlf./mobil: 21 29 05 42
osterlev@live.dk

Udvalg
Forhandlingsudvalg

Bestyrelsesmedlem:
Max Hansen
Bøgevej 13
4230 Skælskør
Tlf./mobil: 58 19 21 35 / 23 21 67 73
mh1@pc.dk

Udvalg
➢ Uddannelsesudvalg
➢ Suppleant for Censor

Bestyrelsesmedlem:
Per Nielsen
Bakkevej 26, Hammershøj
8830 Tjele
Tlf./mobil: 21 71 87 55/ 21 29 05 63
anetteogper@live.dk

Udvalg
➢ Uddannelsesudvalg

Bestyrelsesmedlem:
Stefan Vangsgaard Nielsen
Kastanievej 55
7184 Vandel
Tlf./mobil: 27 89 43 06 / 92 72 80 71
stefan.vangsgaard@hotmail.com

Udvalg
➢ Redaktør hjemmeside

KONTAKT:
Foreningen af danske Inseminører

Ryttervænget 53
6752 Glejbjerg
Tlf./mobil: 23 68 89 16
henriksen-ins.forening@post.tele.dk
www.inseminor.dk