Hvem er vi

1. Foreningen er partipolitisk neutral.

2. Foreningen er som gruppe tilsluttet FTF = Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd www.ftf.dk og lader sig repræsentere i FTFs organer i henhold til denne organisations vedtægter.

3. Som aktivt medlem kan optages enhver , der har bestået afgangsprøven som inseminør samt personer, der med veterinærdiktoratets godkendelse er beskæftiget indenfor inseminørernes normale arbejdsområde.

4. Foreningens regnskabsår går fra 1. september til den 31. august. Kontingent og opkrævningstermin fastsættes af bestyrelsen.

Foreningens formål er:

1. At støtte medlemmernes interesser og medvirke til et godt samarbejde med De danske Kvægavlsforening til varetagelse af fælles interesser.

2. At medvirke til, at medlemmerne er orienterede om de nyeste fremskridt af videnskabelig og praktiske art indenfor deres arbejdsfelt.

3. At varetage medlemmernes faglige løn- og ansættelsesmæssige samt organisatoriske interesser.

4. At føre forhandlinger med myndigheder og arbejdsgivere om løn, ansættelses- og evt. pensionsforhold for foreningens medlemmer.

5. At etablere gruppelivsforsikring for foreningens aktive medlemmer.

6. At samarbejde med lignende organisationer i udlandet.

Foreningen samarbejder med lignende organisationer i 9 lande i Europa:

Frankrig, Tyskland, Schweiz, Italien, Holland, Irland, Sverige, Finland og Norge.

Skriv et svar